SVENSKA NYTTOBOSTÄDER: AVSER GÖRA NYEMISSION 250 MLN KR (OMS)

2023-03-17 06:40:49

(Omsändning: sändes första gången på torsdagen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Styrelsen i Svenska Nyttobostäder har beslutat göra en företrädesemission på cirka 250 miljoner kronor före transaktionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets planerade utbyteserbjudande av preferensaktier till stamaktier avses genomföras före företrädesemissionen, skriver bolaget.

Svenska Nyttobostäder har fått besked från fyra av sina största ägare, med sammanlagt 63 procent av aktierna, om att de är positivt inställda till att teckna aktier motsvarande sina ägarandelar i emissionen. Dessa befintliga ägare är ALM Equity, Bengtssons Tidnings AB, Batten och AC Kapital Invest.

Svenska Nyttobostäder har även ingått ett låneavtal med ett dotterbolag till ALM Equity med ett rambelopp på 80 miljoner kronor och en löptid till den 31 juni 2023, där parterna kan förlänga lånet som längst till den 30 november 2023.Direkt-SE