Aktier Bank of America har målat upp olika ekonomiska scenarion och rankat börsbolagens potentiella motståndskraft, men även deras förutsättningar att blomstra om konjunkturen tar ny fart. Ett par svenska börsjättar tar plats bland storbankens allvädersaktier. 

Analytiker hos Bank of America har gallrat fram ett 20-tal aktier i Europa som har goda förutsättningar att prestera väl oavsett hur ekonomin utvecklar sig, rapporterar finanskanalen CNBC som tagit del av analysen

De tre scenarion som banken utgått ifrån är ”slowdown”, ”recession” och ”boom”. Fritt översatt rör det förstnämnda scenariot ett läge där tillväxttakten i ekonomin minskar och det andra innebär en lågkonjunktur. I det tredje scenariot väntas ekonomin vända upp och tillväxten att ta fart på nytt. 

”Vår modell över de olika cyklerna befinner sig fortsatt i ‘slowdown”‘-fasen, men den närmar sig gränsen för nästa fas”, uppger Bank of Americas kvantstrateg Paulina Strzelinska i analysen, enligt CNBC. 

”Historiskt har ‘slowdown’-fasen följts av ‘recession’-fasen, men det har också hänt att ‘boom’-fasen följt ‘slowdown’-fasen tidigare”, tillägger hon.

Baserat på de olika ekonomiska scenariona har Bank of America rankat bolagen utifrån särskilda egenskaper, exempelvis premieras storlek när tillväxttakten i ekonomin väntas avta medan småbolag anses vara bättre om konjunkturen tar ny fart. 

Storbanken har därefter samlat ihop aktierna som dess analytiker gett en hög rankning i alla tre scenarion (se tabell längre ned). Det högsta värdet ett bolag kan få är 100. 

Bland annat rymmer aktiekorgen de svenska bankjättarna SEB och Swedbank där Bank of America ser en uppsida på drygt 23 respektive 34 procent. Även deras nordiska sektorkollegor DNB och Nordea kvalade in på listan. 

Dessutom finns den italienska biltillverkaren Stellantis med bland Bank of Americas allvädersaktier. Stellantiskoncernen utgörs av totalt 16 olika varumärken, bland andra Citroën, Fiat och Alfa Romeo.

Tabell: Bank of Americas allvädersaktier – ju högre rankingsvärde bolaget får i respektive scenario desto bättre. Det högsta värdet är 100. Uppsida avser kurspotential i förhållande till bankens riktkurs. Källa: Bank of America, CNBC

Bolag Lägre ekonomisk tillväxt, rank (Slowdown) Konjunkturuppgång, rank (Boom) Lågkonjunktur, rank (Recession) Uppsida
Ashtead Group 93 62 71 32,0%
Infineon Technologies 92 76 72 35,7%
ST Microelectronics 91 64 85 34,9%
SSE 88 68 80 9,7%
Swatch Group 86 72 74 15,0%
Dassault Aviation 83 68 77 11,4%
HSBC Holdings 82 78 96 24,7%
Coca-Cola HBC 79 66 77 3,4%
Siemens 76 65 77 14,9%
CRH 73 71 90 26,9%
DNB 73 67 83 18,3%
SEB 70 77 83 23,2%
Nordea 67 80 82 34,9%
Swedbank 66 84 72 34,2%
Stellantis 64 67 97 44,9%
Associated British Foods 64 67 88 11,3%
KBC Group 64 78 87 29,5%
Holcim 63 75 82 9,7%
Tenaris 62 87 64 51,5%
Banco Santander 61 93 87 37,1%
Caixabank 61 92 67 46,4%