SVENSK HANDEL: BÄTTRE FRAMTIDSTRO I BUTIKER, UPP I E-HANDEL

2023-05-26 06:08:44

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Butikshandlarnas framtidstro förbättrades i maj. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, steg till 76,6 i maj jämfört med 71,9 i april.

Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer.

E-handlarnas framtidstro förbättrades. Framtidsindikatorn steg till 84,6 i maj från 84,4 i april.

"Vi är givetvis glada över att fler handlare nu upplever lite medvind. Anledningarna till detta är flera, men givetvis spelar vårens ankomst en stor roll. Därutöver väntar också för handeln student och midsommarfiranden, vilket brukar generera ökad omsättning. Vi hoppas givetvis att så även är fallet i år", sade Sofia Larsen, vd på Svensk Handel.

"Partihandelns utmaningar kvarstår. Handeln är en importerande bransch och partihandeln gör majoriteten av inköpen i andra valutor, så den svaga kronkursen är en av anledningarna till att partihandlarnas pessimism kvarstår", fortsatte hon.Handelsbarometern      Maj    Apr   Diff  Maj-22
==============================================================
Butikshandel
Framtidsindikator 76,6 71,9 4,7 89,8
Indikator egen verksamhet 85,5 85,4 0,1 97,8

E-handel
Framtidsindikator 84,6 84,4 0,2 96,3
Indikator egen verksamhet 97,6 92,4 5,2 97,1

Partihandel
Framtidsindikator 78,2 75,1 3,1 92,6
Indikator egen verksamhet 98,3 93,7 4,6 104,3
==============================================================


Bild: Handelsbarometern


imageDirekt-SE