Sektor Svemestrandet har fortsatt påverka husvagns- och husbilsbranschen på ett positivt sätt även i augusti, enligt Husvagnsbranchens Riksförbund. Det gäller både nya och begagnade fritidsfordon.

Husvagnsregistreringarna i Sverige var i augusti 346 stycken, 17,7 procent fler än motsvarande månad i fjol. Ackumulerat under året har husvagnsregistreringarna ökat med drygt 8 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande från Husvagnsbranschens riksförbund (HRF).

Registreringarna av husbilar ökade 5,8 procent till 528 stycken i augusti (499). Hittills under året har registreringarna av husbilar minskat med 4 procent.

– Att husbilsregistreringarna nu ökar tror vi beror på det arbete som HRF, genom Husbilskampen, bedrivit och som lett fram till att regeringen presenterat ett förslag på skattelindring för husbilar, säger HRF:s ordförande Tomas Haglund.