Aktie Sernekes vd Ola Sernekes anonyma inlägg på nätforumet Placera har hamnat på Ekobrottsmyndighetens bord. Detta enligt uppgift till SvD.

Åklagare på EBM har startat en inledande förundersökning om ovan nämnda inlägg på Placera, skriver tidningen.

På EBM säger Jan Leopoldson till SvD att han inte kan kommentera huruvida myndigheten tittar på Ola Sernekes agerande.