Analys Cellavision är ett av börsens bästa tillväxtbolag men ändå är det svårt att svälja värderingen. Det skriver SvD Börsplus och sätter sälj på aktien.

SvD Börsplus noterar att Cellavision möter relativt lätta jämförelsesiffror under de två närmaste kvartalen och sannolikt kommer att visa fortsatt god tillväxt.

Samtidigt har aktiemarknaden tagit hem väldigt mycket framgång i förskott när aktien värderas till mer än 40 gånger vinsten, skriver Börsplus. Värderingen ger inget som helst utrymme för bakslag.

”Problem med lanseringen av DC-1-produkten, kvartalsvariationer i tillväxten eller ny konkurrens kan slå rejält mot aktien när bågen spänts så hårt”, heter det. ”Om aktien skulle komma ned en bit värderingsmässigt så kan det uppstå intressanta köplägen men här och nu blir rådet sälj”, blir slutsatsen.