Bankfrossan Kapitalmarknaderna har periodvis varit i stort sett frysta för amerikanska företag sedan kollapsen för nischbanken Silicon Valley Bank för två veckor sedan. Nyligen inträffade den första mars-veckan sedan 2013 utan att några företag med rating på investerbar nivå gav ut nya företagsobligationer. Det rapporterar nyhetsbyrån Dow Jones, som noterar att mars annars brukar vara en aktiv tid när det gäller nya företagslån.

Stora rörelser på statsobligationsmarknaderna och avsaknad av investerarförtroende har fått företagen att stå på sidlinjen, rapporteras det.

Gruppen företag med den högsta ratingen gjorde under mars obligationsemissioner på 60 miljarder dollar, vilket kan jämföras med genomsnittet för de fem senaste årens marsmånader på 179 miljarder dollar.

Företag med lägre kreditrating har haft det ännu svårare att göra obligationsemissioner. Företag utan kreditbetyg på investerbar nivå – så kallad skräpstatus – har gjort emissioner om 5 miljarder dollar, jämfört med snittet på 24 miljarder dollar de fem senaste årens marsmånader.

Federal Reserve höjde häromdagen styrräntan med 25 punkter till 4,75-5,00 procent och signalerade att ytterligare en 25-punktshöjning är att vänta under året. Samtidigt konstaterade centralbankschef Jerome Powell att bankstressen kan bidra till att strama åt kreditförhållandena och att det kan innebära att penningpolitiken inte behöver vara lika åtstramande.