Svårt att återköpa pensionsförsäkring trots regeländring – men det finns tricks

Publicerad 2016-02-01 14:15

Återköp Även om Skatteverket sedan årsskiftet tillåter återköp av privat pensionssparande för högst 44 300 kr, vilket motsvarar ett prisbasbelopp, är det i praktiken svårt att komma åt pengarna. Skälet är att många av pensionsbolagen inte tillåter återköp även om Skatteverket öppnat för det. Privata Affärer redovisar här de vanligaste pensionsbolagens inställning till återköp.

Det finns ett antal regler för hur återköp av privata pensionsförsäkringar till ett värde av högst 44 300 kr får göras. Reglerna skiljer sig beroende på vilket bolag du har tecknat försäkringen hos. Här följer först de för bolagen gemensamma bestämmelserna:

• Det första kravet är att utbetalning av pensionsförsäkringen inte redan har påbörjats.

• Utöver det ska 30 procent skatt dras på samtliga bolags utbetalningar.

• Återbetalningsskydd måste finnas, annars är återköp begränsat till relativt små belopp. Ett par exempel är Skandia och Länsförsäkringar där försäkringen högst får vara värd 10 respektive 30 procent av ett prisbasbelopp.

• Det finns en möjlighet är att lägga på återbetalningsskydd och på det sättet komma runt problematiken. Dock måste du då fylla i en hälsodeklaration som ska godkännas innan det går att lägga på återbetalningsskyddet.

Trots krånglet kan det finnas goda skäl till att försöka få ut mindre pensionspotter.

– Det många inte tänker på är att försäkringsavgiften som tas ut bestämdes den dagen du tecknade försäkringen. Avgiften är exakt lika hög i dag. Jämför med att ringa med en mobiltelefon, det kanske kostar 10 öre per minut, men 1996 kostade det runt 10 kr.

Privata pensionsförsäkringar har kommit till under många år och i början av 90-talet var avdragsrätten stor, men har successivt minskats och är nu borta. Det innebär i praktiken att många svenskar sitter på pensionssparande som äts upp av avgifterna som inte kommer att ändras.

Men det finns alltså möjligheter att ändra på det. I stället för återköp, vilket är svårt i många fall på grund av försäkringsbolagens egna regler, går det att byta bolag med hjälp av flytträtten.

– Jag tycker att alla borde flytta sina privata pensionsförsäkringar till bolag som har lägre avgifter. Ungefär 2 miljoner svenskar har pengar i form av fribrev som bara ligger där, säger Mattias Fellenius, vd för Pensiono.se.

Han har gjort en undersökning av privat pensionssparande i fondförsäkringar. Där finns det i dag 68 miljarder kronor varav bara 9 miljarder ligger hos bolag som inte tar ut någon avgift. Snittavgiften i de avgiftsuttagande bolagen är 0,96 procent av kapitalet – varje år.

– Nästan 1 procent per år ger alltså den privata pensionsspararen bort till försäkringsbolagen. Vi har räknat ut att under tio år kommer försäkringsbolagen att ta ut 5,5 miljarder kr i avgifter räknat utifrån snittavgiften.

Avgiften har med andra ord en stor betydelse. Enligt Pensionsmyndigheten går 9 procent bort i avgifter under tio år. På 20 år är avbränningen dubblerad, 18 procent. Den som sparar i 40 år får dela med sig av 32 procent till bolagen.

Att flytta sina privata pensionsförsäkringar till ett bolag som inte tar ut någon avgift, eller har en betydligt lägre avgift kan vara lite krångligt, men det går att få hjälp. När försäkringen flyttas till ett annat bolag tar försäkringsbolaget ut en flyttavgift för att de släpper iväg kapitalet.

Här är ett exempel på en person som har 75 275 kr i en privat pensionsförsäkring som i snitt kostar 0,96 procent av fondkapitalet varje år. Snittkostnaden för flytt av en medelförsäkring är 894 kr, vilket innebär att flyttkostnaden redan efter första året täckts upp av den minskade löpande avgiften.

Mattias Fellenius råder de privata pensionsspararna att först och främst sluta stoppa in pengar i privata pensionsförsäkringar, och därefter kontrollera hur mycket pengar som finns där.

– Ställ därefter frågan till dig själv vilka möjligheter du har att flytta ditt kapital och ta bort eller minimera avgifterna.

Regelverket är krångligt när det gäller både återköp och flytt av privat pensionssparat kapital så det kan löna sig att ta hjälp med att kartlägga vilka olika försäkringar som går att flytta, vad det kostar och vilka bolag som kan ta emot kapitalet till lägre eller inga avgifter alls.

Att flytta försäkringen för att ”komma runt” ett visst bolags regler går teoretiskt, dock har vissa bolag en regel att du inte kan återköpa en försäkring första året efter tecknandet, så denna variant är inte att rekommendera för den som vill få ut pengarna omedelbart.

Olika inställning hos olika pensionsbolag 

När det gäller att återköpa en privat pensionsförsäkring som har återbetalningsskydd har bolagen olika egna bestämmelser. Just nu ser det ut så här bland ett antal vanliga bolag:

Folksam – Har inte fattat beslut i frågan.

Skandia – Ja det går men återköpskostnad förekommer beroende på vilken typ av försäkring det är. 

SEB – Ja det går. Återköpskostnad kan i vissa fall förekomma beroende på vilken försäkring det är.

Movestic – Beror på kundens avtal, ingen återköpskostnad. 

PP Pension – Inget beslut fattat ännu, men planeras till årsstämman i maj.

AMF – Ja det går, ingen återköpskostnad.

SHB – Ja det går, ingen återköpskostnad.

Nordea – Ja det går, ingen återköpskostnad.

Nordnet – Ja det gå, ingen återköpskostnad.

SPP – Ja det går, ingen återköpskostnad.

Avanza – Ja det går, ingen återköpskostnad.

KPA – Ja det går, ingen återköpsavgift.