Bostad Obalanserna på svensk bostadsmarknad har inte högsta prioritet bland de ekonomiska problemen för den nya svenska regeringen.

EU-kommissionen har under många år varnat för risker som härrör från den dåligt fungerande bostadsmarknaden, som hög privat skuldsättning, övervärderade bostadspriser och risker för banksystemet.

”Vi delar kommissionens syn att det finns risker och makroobalanser. Men vi delar inte alltid kommissionens slutsatser om vad man ska göra åt det”, sade finansminister Elisabeth Svantesson till journalister efter ekofinmötet.

”Man kan ha en annan syn på hur obalanserna ska rättas till”, fortsatte hon.

”Just nu är vi i en väldigt speciell situation med ett tufft ekonomiskt läge. Då är det extra viktigt att vara försiktig med strukturella åtgärder”, sade hon.

Regeringen prioriterar kriminalitet, energiförsörjning, tuffa tider för hushållen och icke inflationsdrivande ekonomisk politik, sade Elisabeth Svantesson.

”Sedan finns det många saker att ta tag i, på svensk arbetsmarknad till exempel. Vi har hög arbetslöshet jämfört med andra EU-länder”, sade hon.

I de senaste landspecifika rekommendationerna i maj uppmanade kommissionen Sverige att minska ränteavdragen eller höja fastighetsskatter, och att stimulera investeringar i bostadsbyggande för att minska bostadsbristen. Särskilt ”strukturella hinder” för byggande bör tas bort och tillgången på byggbar mark bör öka.

Vidare bör Sverige reformera den överreglerade hyresmarknaden, skrev kommissionen.