Rapport Byggvarukedjan Byggmax redovisar ett resultat efter skatt på 96,7 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (133). Resultatet per aktie uppgick till 1:60 kronor (2:20). Aktien faller vid börsöppningen.

Nettoomsättningen blev till 1.731 miljoner kronor (1.776).

Bruttomarginalen uppgick till 30,2 procent (30,6).

Rörelseresultatet blev 127 miljoner kronor (172), vilket gav en rörelsemarginal på 7,9 procent (9,7).

Byggmax totala försäljningen i andra kvartalet minskade 5,9 procent i jämförbara butiker.

För Byggmaxsegmentet ökade försäljningen med 0,8 procent.

”Efter en negativ utveckling under det kalla april ökade försäljningen i maj och juni. Nya butiker öppnade framför allt i slutet av kvartalet och bidrar därför i ökande takt till Byggmax försäljningstillväxt, medan försäljningsutveckling en påverkas negativt av stängningen av fyra finska butiker”, skriver Byggmax i rapporten.

Skånska Byggvarors försäljning minskade med 22,5 procent, enligt bolaget påverkat av skiftet mot ”Garden Living” och valet att minska olönsam försäljning, men även påverkat av den långa vintern.

Kvartalets resultat påverkades enligt Byggmax av utmanande externa faktorer. Den långa vintern medförde att säsongen för utomhusprojekt startade först i slutet av april och råvarupriser för virke har ökat markant under våren vilket påverkat bruttomarginalen negativt. Rörelsevinsten under perioden sjönk till 127 miljoner kronor (172).

Bruttomarginalen i kvartalet minskade 0,4 procentenheter jämfört med samma period föregående år, påverkad negativt av signifikant högre råvarupriser för virke, vilket är Byggmax största produktkategori.