Rapport Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 271 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Enligt Infront Datas sammanställning av nio analytikers prognoser väntades i genomsnitt 324 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 10,2 procent, att jämföra med väntade 12,2 procent.

Resultat före skatt landade på 315 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 379 miljoner euro, enligt Infront Datas sammanställning.

Försäljningen uppgick till 2.657 miljoner euro för perioden. Här låg snittprognosen på 2.649 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0,50 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0,51 euro.

Stort besparingsprogram

Stora Enso sjösätter ett åtgärdsprogram men målet att sänka de årliga kostnaderna med 120 miljoner euro.

Investeringarna, capex, ska sänkas med cirka 50 miljoner euro i förhållande till tidigare prognos.

Åtgärdsprogrammet omfattar både fasta och rörliga kostnader och motiveras med att ”marknadsosäkerheten ökar”. Programmet omfattar vidare alla divisioner och centrala funktioner.

Stora Enso bedömer att vissa effekter kommr att synas under 2019 med full effekt i slutet av 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.