Rapporter Det gick sådär för Electrolux under andra kvartalet. 

Vitvarutillverkaren Electrolux rörelseresultat blev 560 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022.

Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 1.136 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning inför rapporten.

Rörelsemarginalen uppgick till 1,7 procent (6,5), jämfört med väntade 3,5 procent.

Försäljningen var 33.749 miljoner kronor. Här låg förväntningen på 32.114 miljoner kronor.

Vitvarutillverkaren Electrolux upprepar i rapporten för det tredje kvartalet sina marknadsutsikter för de geografiska marknaderna för helåret 2021, förutom avseende Nordamerika.

Marknadsutsikterna för Nordamerika uppges nu vara negativa för 2022, jämfört med tidigare prognoser om oförändrade förhållanden jämfört med fjolåret.