Svagare siffror från Odd Molly

Publicerad 2010-02-19 09:48

Klädbolaget Odd Molly redovisar ett resultat efter finansiella poster om 5,2 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2009. Samma kvartal förra året var resultatet 10 miljoner kronor.

Rörelseresultatet uppgick till 5,0 miljoner kronor (9,6). Nettoresultatet var 2,7 miljoner kronor (7,8) motsvarande 0,47 kronor per aktie (1,35). Omsättningen landade på 54 miljoner kronor (43) och bruttovinstmarginalen var 53,1 procent (61,2). Styrelsen föreslår en utdelning om 3,50 kronor (3,00) för räkenskapsåret.

SIX