Rapport Säkerhetsbolaget Securitas föll på börsen med runt 5 procent efter att vid lunchtid ha presenterat en rapport för det andra kvartalet. Rapporten var betydligt sämre än analytikerna förväntat sig.  

Securitas redovisar ett rörelseresultat före avskrivningar, ebita, på 1.377 miljoner kr för det andra kvartalet 2019. Infront Datas snittestimat, utifrån nio analytikers prognoser, pekade mot ett rörelseresultat före avskrivningar på 1.426 miljoner.

Rapport tyngdes av den europeiska verksamheten, där förlusten av några större bevakningskontrakt under kvartalet angav tonen.

Försäljningen i kvartalet uppgick till 27.684 miljoner kr, mot ett snittestimat om 27.844 miljoner kr.

Securitas organiska försäljningstillväxt i Europa uppgick till 1 procent under det andra kvartalet 2019, lägre än Infront Datas snittprognos inför rapporten som låg på 3,1 procent.

Den organiska tillväxten i Europa dämpades av förlusten av några större bevakningskontrakt i en konkurrensutsatt marknad under det andra kvartalet, skriver vd Magnus Ahlqvist i delårsrapporten.

Rörelsemarginalen i Europa blev 5,0 procent under andra kvartalet, jämfört med 5,1 procent motsvarande period i fjol och lägre än Infront Datas snittprognos om 5,2 procent.

”I Europa var villkoren på arbetsmarknaden utmanande och i två länder kunde vi inte fullt ut kompensera lönekostnadsökningar genom prisökningar”, skriver Magnus Ahlqvist.

Rörelsemarginalen i Europa stöddes dock av kostnadsbesparingsprogrammet som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan.

Pris- och lönebalansen, och kostnadseffektivitet, kommer fortsätta att vara fokusområden under hela året, enligt vd:n.

I Nordamerika blev den organiska tillväxten 5 procent, mot väntat 4,3 procent, och för koncernen som helhet landade den organiska försäljningstillväxten på 5 procent, mot väntat 5,1 procent.

”Vi växte snabbare än säkerhetsmarknaden generellt under de första sex månaderna, trots en inbromsning i några länder i Europa”, kommenterar Magnus Ahlqvist.

Försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 15 procent under det första halvåret, och representerar nu 21 procent av koncernens totala försäljning.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.