Peabs vinst sjunker

Publicerad 2011-05-10 13:40

Peabs vinst sjönk under det första kvartalet. Resultatet dessutom hela 56 procent sämre än väntat. 

Peabs resultat före skatt blev 74 miljoner kronor i det första kvartalet (104).

Det var 56 procent sämre än de 169 miljoner analytikerna i snitt hade räknat med, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 8.708 miljoner (7.100), mot väntade 8.178 miljoner, och rörelseresultatet 114 miljoner kronor (102). Väntat där var 197 miljoner. Det gav koncernen en rörelsemarginal på 1,3 procent (1,4), mot väntade 2,4 procent.

Nettoresultatet blev 55,0 miljoner (77,0), motsvarande 0:19 kronor per aktie efter utspädning (0:27).

Orderingången uppgick till 10.306 miljoner kronor i kvartalet (8.591), mot väntade 8.453 miljoner.

Vid utgången av kvartalet summerade Peabs orderstock till 29.689 miljoner (27.063 mkr 31/12).

Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

DIREKT

Direkt publicerat:2011-05-10 13:04:54