Rapport Konfektyr- och snacksbolaget Cloetta redovisar ett rörelseresultat på 159 miljoner kr (171) för det fjärde kvartalet 2018. Analytiker hade räknat med ett rörelseresultat på 197 miljoner kr enligt Bloomberg News.

Exklusive jämförelsestörande poster blev rörelseresultatet 174 miljoner kronor (206).

Nettoomsättningen uppgick till 1.646 miljoner kr, jämfört med väntade 1.656 miljoner kr, motsvarande en organisk tillväxt på -3,2 procent.

Resultatet före skatt blev 143 miljoner kr (144).

Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 159 miljoner kr (20).

Utdelningen föreslås bli 1,00 kr per aktie. Året före var utdelningen totalt 1,50 kr per aktie, varav 0,75 kr per aktie var ordinarie utdelning.