SURGICAL SCIENCE: RÖRELSERESULTAT 42,7 MLN KR 3 KV

2022-11-10 07:42:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Surgical Science, som tillverkar virtual reality-simulatorer för kirurger och andra medicinska specialister, redovisar ett rörelseresultat på 42,7 miljoner kronor (7,6) för det tredje kvartalet 2022.

Nettoomsättningen uppgick till 205 miljoner kronor (95,3).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med åtta bidragsgivare, låg på ett rörelseresultat på 40,7 miljoner kronor och en omsättning på 196 miljoner kronor.

Försäljningstillväxten i kvartalet blev 115 procent. För jämförbara enheter ökade omsättningen med 39 procent i kvartalet.

"Lönsamheten i tredje kvartalet tar sitt avstamp i en god bruttomarginal på 67 procent trots ovanligt hög andel omsättning från Educational Products och där Industry/OEM hade en mix som innehöll mer simulatorer än föregående kvartal. Vi lyckas med andra ord bra med att hålla prisnivåer uppe och har effektivitet i inköp och produktion som resulterar i en kostnad för sålda varor som trots inflation och komponentbrist hålls under kontroll", skriver vd Gisli Hennermark i rapporten.


* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.Direkt-SE