SURGICAL SCIENCE: FORTSATT STARK TILLVÄXT OCH VINSTTREND 2 KV

2022-08-25 07:50:37

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Surgical Science, inriktat på simulatorer för medicinsk utbildning och träning, fortsatte att visa god tillväxt och vinstgenereringsförmåga under andra kvartalet.

Det justerade rörelseresultatet steg till 44,3 miljoner kronor andra kvartalet (4,2), vilket gav en marginal på 23,6 procent (11,5).

"Vår goda vinstgenerering börjar med en bruttomarginal som för andra kvartalet ökade till 68 procent. Vi ser att bruttomarginalen kommer öka under de kommande åren", skriver vd Gisli Hennermark i rapporten.

Omsättningen i kvartalet steg till 188 miljoner kronor (36,6) och till 347 miljoner (73,8) för det första halvåret.

"Av försäljningen är cirka 20 miljoner kronor hänförligt till den historiska order på cirka 66 miljoner kronor till en av de ledande sjukhuskedjorna i USA som vi tillkännagav i slutet av maj. Framgången skapar även en eftermarknad där vår globala serviceorganisation kontinuerligt växer omsättningen av lönsamma supportavtal", skriver Gisli Hennermark vidare.

Tillväxten i bolaget kan också åskådliggöras genom en jämförelse med fjolårets helårsomsättning som summerade till 367 miljoner kronor.Direkt-SE