SUN4ENERGY: HÖGRE OMSÄTTNING OCH RESULTAT I 3 KV

2022-11-24 09:17:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Sun4energy, som säljer och installerar solcellsanläggningar och elbilsladdare, hade en omsättning om 45,6 miljoner kronor i det tredje kvartalet 2022 (16,5).

Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (-1,3).

Kassaflödet från löpande verksamhet var -4,0 miljoner kronor (0,2).

"Alla bolag i koncernen har utvecklats mycket positivt trots påverkan av negativa omvärldsfaktorer som hög inflation, pandemins påverkan i Asien, krig i Ukraina och därmed utmaningar med produktleveranser", skriver vd Per Norrthon i delårsrapporten.

Sun4energy, som är noterat på NGM, var upp 13 procent i torsdagshandelns inledning.Direkt-SE