Substansvärdet per den 31 maj 2021

2021-06-01 10:00:00

Den 31 maj 2021 var substansvärdet 311 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 31 maj 2021 var 337,20 kronor för A-aktien och 325,70 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 juni 2021

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 juni 2021, kl. 10:00.

Bilaga


GlobeNewswire