Substansvärdet per den 28 februari 2023

2023-03-01 10:00:00

Den 28 februari 2023 var substansvärdet 323 kronor per aktie.

Sista stängningskurs den 28 februari 2023 var 288,20 kronor för A-aktien och 287,60 kronor för C-aktien.


Stockholm den 1 mars 2023

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information kontakta:

Sverker Sivall, Kommunikations- och hållbarhetschef, telefon 08-666 64 00


Lämnad för publicering den 1 mars 2023, kl. 10:00.

Bilaga


GlobeNewswire