Substansvärde 2022 11 30

2022-12-05 07:00:00

Lincs substansvärde per den 30 november 2022 uppgick till 50,7 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,8%.

Substansvärdets fördelning den 30 november 2022


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%3,68 212 50029,20,5
Arcoma26%8,03 445 13127,60,5
Calliditas Therapeutics10%97,15 927 312575,29,9
Egetis Therapeutics3%4,16 432 02126,20,5
FluoGuide7%40,8819 63033,40,6
InDex Pharmaceuticals13%0,969 920 56765,51,1
Initiator Pharma19%6,110 091 21961,81,1
MedCap20%215,02 965 946637,711,0
Medivir12%9,16 840 17262,31,1
OncoZenge10%4,81 170 6075,60,1
OssDsign5%5,13 839 38719,40,3
Sedana Medical10%19,410 111 030196,33,4
Stille41%120,52 036 355245,44,2
Noterade innehav   1 985,734,3
Alder Therapeutics14%

10,00,2
Animal Probiotics20%

0,70,0
Cinclus Pharma4%

51,10,9
Epicyt Pharma12%

4,10,1
Gesynta Pharma13%

26,20,5
Linc Ägande100%

0,00,0
Melius Pharma22%

9,90,2
nWise Ägare50%

7,00,1
Oncorena15%

28,90,5
Part production50%

55,91,0
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet27%

29,20,5
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   255,74,4


Övriga tillgångar och skulder  
693,512,0


Substansvärde


2 934,850,7

MFN