Substansvärde 2022 10 31

2022-11-03 07:00:00

Lincs substansvärde per den 31 oktober 2022 uppgick till 49,3 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 1,8%.

Substansvärdets fördelning den 31 oktober 2022


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%2,78 212 50022,10,4
Arcoma26%7,93 445 13127,40,5
Calliditas Therapeutics10%84,05 927 312497,98,6
Egetis Therapeutics3%3,96 432 02125,00,4
FluoGuide7%54,3819 63044,50,8
InDex Pharmaceuticals13%1,069 920 56767,31,2
Initiator Pharma19%6,510 091 21965,41,1
MedCap20%209,02 965 946619,910,7
Medivir12%8,16 840 17255,51,0
OncoZenge10%5,01 170 6075,90,1
OssDsign5%4,13 071 51012,50,2
Sedana Medical10%20,010 111 030202,23,5
Stille41%120,52 036 355245,44,2
Noterade innehav   1 890,932,7
Animal Probiotics20%

0,70,0
Cinclus Pharma4%

51,10,9
Epicyt Pharma12%

4,10,1
Gesynta Pharma13%

26,20,5
Linc Ägande100%

0,00,0
Melius Pharma22%

9,90,2
nWise Ägare50%

7,00,1
Oncorena15%

28,90,5
Part production50%

55,91,0
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet27%

29,20,5
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   245,74,2


Övriga tillgångar och skulder  
720,812,4


Substansvärde


2 857,349,3

MFN