Substansvärde 2022 08 31

2022-09-02 07:00:00

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2022 uppgick till 51,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -1,8%.

Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2022


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%2,48 212 50019,30,3
Arcoma26%7,23 445 13124,90,4
Calliditas Therapeutics9%87,55 486 108480,08,3
Egetis Therapeutics3%3,86 432 02124,20,4
FluoGuide7%46,5819 63038,10,7
InDex Pharmaceuticals13%1,169 920 56779,41,4
Initiator Pharma19%7,910 091 21979,51,4
MedCap20%213,52 965 946633,210,9
Medivir12%7,76 840 17252,70,9
OncoZenge10%4,31 170 6075,00,1
OssDsign5%4,13 071 51012,40,2
Sedana Medical10%25,110 111 030253,84,4
Stille41%118,02 036 355240,34,1
Noterade innehav   1 943,033,6
Animal Probiotics20%

0,70,0
Athera Biotechnologies11%

0,00,0
Cinclus Pharma4%

49,50,9
Epicyt Pharma12%

4,10,1
Gesynta Pharma13%

52,50,9
Linc Ägande100%

0,00,0
Melius Pharma22%

9,90,2
nWise Ägare50%

7,00,1
Oncorena15%

28,90,5
Part production50%

55,91,0
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet27%

29,20,5
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   270,34,7


Övriga tillgångar och skulder  
740,512,8


Substansvärde


2 953,851,0

MFN