Substansvärde 2022 07 31

2022-08-03 07:00:00

Lincs substansvärde per den 31 juli 2022 uppgick till 51,9 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 5,2%.

Substansvärdets fördelning den 31 juli 2022


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%2,18 212 50017,20,3
Arcoma26%7,33 445 13125,20,4
Calliditas Therapeutics9%95,65 486 108524,59,1
Egetis Therapeutics3%4,16 432 02126,40,5
FluoGuide7%48,5819 63039,80,7
InDex Pharmaceuticals13%1,169 920 56774,01,3
Initiator Pharma19%7,810 091 21978,71,4
MedCap20%218,02 965 946646,611,2
Medivir12%8,26 840 17256,11,0
OncoZenge10%3,21 170 6073,70,1
OssDsign5%4,23 071 51012,80,2
Sedana Medical10%27,710 111 030279,74,8
Stille41%114,02 036 355232,14,0
Noterade innehav   2 016,834,8
Animal Probiotics20%

0,70,0
Athera Biotechnologies11%

0,00,0
Cinclus Pharma4%

49,50,9
Epicyt Pharma12%

4,10,1
Gesynta Pharma13%

52,50,9
Linc Ägande100%

0,00,0
Melius Pharma22%

9,90,2
nWise Ägare50%

7,00,1
Oncorena15%

28,90,5
Part production50%

53,90,9
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet27%

25,10,4
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   264,24,6


Övriga tillgångar och skulder  
725,812,5


Substansvärde


3 006,851,9

MFN