Substansvärde 2022 05 31

2022-06-07 07:00:00

Lincs substansvärde per den 31 maj 2022 uppgick till 51,2 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,9%.

Substansvärdets fördelning den 31 maj 2022


KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%2,98 212 50024,10,4
Arcoma26%8,23 445 13128,30,5
Calliditas Therapeutics10%87,45 486 108479,58,3
Egetis Therapeutics3%4,16 432 02126,00,4
FluoGuide7%53,2819 63043,60,8
InDex Pharmaceuticals13%1,269 920 56782,81,4
Initiator Pharma13%7,45 780 78142,90,7
MedCap20%182,62 965 946541,69,4
Medivir12%7,86 840 17253,40,9
OncoZenge10%2,71 191 6073,20,1
OssDsign5%5,53 071 51016,90,3
Sedana Medical9%35,59 214 804327,15,6
Stille41%127,52 036 355259,64,5
Noterade innehav   1 929,033,3
Animal Probiotics20%

0,70,0
Athera Biotechnologies11%

0,00,0
Cinclus Pharma4%

46,60,8
Epicyt Pharma12%

4,10,1
Gesynta Pharma13%

52,50,9
Linc Ägande100%

0,00,0
Melius Pharma22%

9,90,2
nWise Ägare50%

7,00,1
Oncorena15%

28,90,5
Part production50%

53,90,9
Sciety7%

3,00,1
Sixera Pharma10%

10,00,2
Swevet27%

25,10,4
Synartro23%

19,60,3
Onoterade innehav   261,34,5


Övriga tillgångar och skulder  
776,913,4


Substansvärde


2 967,351,2

MFN