Substansvärde 2022 02 28

2022-03-02 08:00:00

Lincs substansvärde per den 28 februari 2022 uppgick till 54,5 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till -4,4%.

Substansvärdets fördelning den 28 februari 2022

 KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%4,38 212 50035,2 0,6
Arcoma26%10,73 445 13136,7 0,6
Calliditas Therapeutics10%94,85 486 108520,1 9,0
FluoGuide7%64,0771 13049,4 0,9
InDex Pharmaceuticals13%1,369 920 56789,5 1,5
Initiator Pharma13%8,35 780 78148,0 0,8
MedCap20%158,62 965 946470,4 8,1
Medivir12%7,96 840 17253,7 0,9
OncoZenge10%8,61 191 60710,2 0,2
OssDsign5%6,33 071 51019,3 0,3
Sedana Medical8%68,78 064 804553,6 9,6
Stille41%116,02 036 355236,2 4,1
Noterade innehav   2 122,336,6
Animal Probiotics20%  0,7 0,0
Athera Biotechnologies11%  0,0 0,0
Cinclus Pharma4%  32,5 0,6
Epicyt Pharma12%  4,1 0,1
Gesynta Pharma13%  52,5 0,9
Linc Ägande100%  0,0 0,0
nWise Ägare50%  7,0 0,1
Oncorena15%  28,9 0,5
Part production50%  51,6 0,9
Sciety7%  3,0 0,1
Sixera Pharma10%  10,0 0,2
Swevet27%  22,2 0,4
Synartro23%  19,6 0,3
Onoterade innehav   232,24,0
      
Övriga tillgångar och skulder   798,813,8
      
Substansvärde   3 153,354,5

MFN