Substansvärde 2021 08 31

2021-09-03 08:00:00

Lincs substansvärde per den 31 augusti 2021 uppgick till 65,0 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 2,2%.

Substansvärdets fördelning den 31 augusti 2021

 KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%6,58 212 50053,70,9
Arcoma27%16,83 445 13157,71,0
Calliditas Therapeutics10%120,65 486 108661,611,4
FluoGuide7%107,6771 13083,01,4
InDex Pharmaceuticals13%1,569 920 567107,01,8
Initiator Pharma13%8,65 780 78149,70,9
MedCap20%217,02 965 946643,611,1
Medivir10%10,55 840 17261,41,1
OncoZenge10%13,51 191 60716,00,3
OssDsign5%9,53 071 51029,10,5
Sedana Medical8%95,07 598 804721,512,5
Stille41%145,52 036 355296,35,1
Noterade innehav   2 780,748,0
Animal Probiotics20%  0,70,0
Athera Biotechnologies11%  0,00,0
Cinclus Pharma3%  25,70,4
Epicyt Pharma10%  2,60,0
Gesynta Pharma13%  52,50,9
Linc Ägande100%  0,00,0
nWise Ägare50%  6,30,1
Part production50%  35,80,6
Sciety7%  3,00,1
Sixera Pharma10%  10,00,2
Swevet27%  14,00,2
Synartro15%  7,90,1
Onoterade innehav   158,32,7
      
Övriga tillgångar och skulder   822,714,2
      
Substansvärde   3 761,765,0

MFN