Substansvärde 2021 07 31

2021-08-03 08:00:00

Lincs substansvärde per den 31 juli 2021 uppgick till 63,6 kr per aktie. Avkastningen på substansvärdet per aktie under månaden uppgick till 4,1%.

Substansvärdets fördelning den 31 juli 2021

 KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare24%6,58 212 50053,20,9
Arcoma27%19,03 445 13165,51,1
Calliditas Therapeutics10%126,45 136 108649,211,2
FluoGuide7%86,2771 13066,51,1
InDex Pharmaceuticals13%1,569 920 567106,61,8
Initiator Pharma13%5,34 729 72925,00,4
Initiator Pharma BTAna5,41 051 0525,70,1
MedCap20%205,52 965 946609,510,5
Medivir10%9,95 840 17257,81,0
OncoZenge10%13,11 191 60715,60,3
OssDsign5%9,93 071 51030,40,5
Sedana Medical8%85,57 598 804649,711,2
Stille42%149,02 036 355303,45,2
Noterade innehav   2 638,045,6
Animal Probiotics20%  0,70,0
Athera Biotechnologies11%  0,00,0
Cinclus Pharma3%  25,70,4
Epicyt Pharma10%  2,60,0
Gesynta Pharma13%  52,50,9
Linc Ägande100%  0,00,0
nWise Ägare50%  6,30,1
Part production50%  35,80,6
Sciety7%  3,00,1
Sixera Pharma10%  10,00,2
Swevet27%  14,00,2
Synartro15%  6,80,1
Onoterade innehav   157,32,7
      
Övriga tillgångar och skulder   886,015,3
      
Substansvärde   3 681,263,6

Informationen lämnades för offentliggörande, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, klockan 08:00 CEST den 3 augusti 2021.

MFN