Substansvärde 2021 05 31

2021-06-03 16:45:00

Lincs substansvärde per den 31 maj 2021 uppgick till 61,9 kr per aktie. Det redovisade substansvärdet tar ej hänsyn till pågående nyemission med likviddag efter den 31 maj 2021.

Substansvärdets fördelning den 31 maj 2021

 KapitalandelAktiekurs
(SEK)
Antal AktierVerkligt värde
(mkr)
Kronor per aktie
(SEK)
AdderaCare23%6,57 812 50050,91,3
Arcoma27%18,83 445 13164,61,6
Calliditas Therapeutics10%126,05 136 108647,116,2
FluoGuide7%98,5771 13076,01,9
InDex Pharmaceuticals13%1,669 920 567113,42,8
Initiator Pharma13%5,14 729 72924,10,6
MedCap20%219,02 965 946649,516,2
Medivir10%8,45 840 17249,01,2
OncoZenge9%10,11 088 06310,90,3
OssDsign5%8,43 071 51025,70,6
Sedana Medical8%83,07 598 804630,715,8
Stille42%124,52 036 355253,56,3
Noterade innehav   2 595,664,9
Animal Probiotics20%  0,70,0
Athera Biotechnologies11%  0,00,0
Cinclus Pharma3%  20,40,5
Epicyt Pharma6%  1,30,0
Gesynta Pharma14%  40,01,0
Linc Ägande100%  0,00,0
nWise Ägare50%  6,30,2
Part production50%  35,80,9
Sciety7%  3,00,1
Sixera Pharma10%  10,00,3
Swevet27%  14,00,3
Synartro15%  6,80,2
Onoterade innehav   138,23,5
      
Övriga tillgångar och skulder   -258,4-6,5
      
Substansvärde   2 475,461,9

MFN