Styrelsen i Arise AB föreslår utdelning inför årsstämman

2023-03-08 18:30:00

"Styrelsen i Arise har kommit fram till att föreslå utdelning. Genom löpande positivt resultat från energiförsäljning och projektförsäljningar samt en god finansiell styrka så föreslår styrelsen en utdelning om 1 SEK per aktie inför den kommande årsstämman. Även efter utdelningen är vi finansiellt starka och kommer kunna fortsätta investera i verksamheten och därmed stärka vår position ytterligare. Styrelsens ambition är att bolaget ska ha en långsiktig lönsamhet som medger årliga utdelningar.", säger styrelseordförande Joachim Gahm.

Avstämningsdag för deltagande vid årsstämman torsdagen den 4 maj 2023 är tisdagen den 25 april 2023, och sista dag för rösträttsregistrering av aktier är torsdagen den 27 april 2023.

Om årsstämman beslutar om utdelning i enlighet med styrelsens förslag kommer första dag för handel utan rätt till utdelning vara fredagen den 5 maj 2023. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli måndagen den 8 maj 2023. Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens förslag beräknas utdelningen betalas ut torsdagen den 11 maj 2023 från Euroclear Sweden AB.

Halmstad den 8 mars 2023

ARISE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Joachim Gahm, Styrelseordförande Arise AB, +46 708 752 755

Denna information är sådan som Arise AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2023 kl. 18.30 CET.

Cision