STUDSVIK: RÖRELSERESULTATET BLEV 38,5 MLN KR 4 KV (9,8)

2022-02-10 07:33:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på 38,5 miljoner kronor (9,8).

Nettoomsättningen uppgick till 253 miljoner kronor (214). Rörelsemarginalen blev 15,2 procent (4,6).

Resultatet efter skatt blev 33 miljoner kronor (8,8). Resultatet per aktie uppgick till 4:01 kronor (1:07).

En utdelning om 2:00 kronor per aktie föreslås för helåret 2021 (1:00).Direkt-SE