STUDSVIK: NYA FINANSIELLA MÅL, ÅRLIG ORG TILLVÄXT 6% I SNITT

2022-02-10 07:38:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Studsvik, som är leverantör till kärnkraftsindustrin, har fastställt nya finansiella mål, enligt bokslutsrapporten.

Målen är följande: nå en genomsnittlig årlig organisk tillväxt på 6 procent, en rörelsemarginal om 12 procent samt ha en soliditet på minst 40 procent.Direkt-SE