Studsvik AB: Studsviks delårsrapport för första kvartalet 2022

2022-04-26 12:00:00
  • Försäljningen under första kvartalet ökade med 13 procent i lokala valutor till 187,8 (162,8) Mkr med ett rörelseresultat på 7,0 (8,0) Mkr och en rörelse-marginal på 3,7 (4,9) procent.
  • Inom Avvecklings- och strålskyddstjänster har pandemin samt en förändrad mix av tjänster påverkat resultatet negativt jämfört med första kvartalet i fjol.
  • Bränsle- och materialteknik har haft en stark inledning på året. I slutet av kvartalet pausades affärer med den ryska kunden TVEL.

Kvartal Helår
Q1 2022 Q1 2021 2021
Försäljning, Mkr 187,8 162,8 798,3
Rörelseresultat, Mkr 7,0 8,0 85,8
Rörelsemarginal, % 3,7 4,9 10,7
Resultat efter skatt, Mkr 0,2 2,3 63,2
Fritt kassaflöde, Mkr -40,4 9,9 71,4
Nettoskuld, Mkr -10,3 17,5 -44,9
Nettoskuldsättningsgrad, % -2,6 5,3 -11,6
Resultat per aktie efter skatt, kr 0,02 0,28 7,69
Eget kapital per aktie, kr 47,78 39,97 47,12

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Niklas Karlsson ekonomidirektör, tfn 076-002 10 53

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle- och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering, avvecklling och strålskyddstjänster samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2022 kl.12:00.

www.studsvik.se

Cision