Aktie Övergripande resultat från den andra delen av forskningsbolaget Scandion Oncologys fas 2-studie Corist bekräftar säkerhet och tolerabilitet för SCO-101. Däremot kunde studien inte nå sitt primära mål om en tumörminskning om minst 30 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.  

Scandion Oncology uppger att tumörminskning har kunnat påvisas i vissa patienter, men nämner däremot inget om hur stor denna minskning var.

Resultaten, som omfattar data från 25 patienter i del två av Corist-studien, kunde visa på förlängd progressionsfri överlevnad, det vill säga tiden från behandlingsstart till dess att tumören fortsätter att växa samt stabil sjukdom enligt studiens sekundära mål.

Studien utvärderar SCO-101 i kombination med cellgiftet Folfiri hos patienter med spridd ändtarmscancer och som utvecklat resistens mot tidigare läkemedel.

En tredje del av studien fortsätter med ett optimerat doseringsschema. Beroende på dosökningsresultaten kan denna del vara klar under tredje kvartalet 2023. En uppdatering av tidtabellen väntas under första kvartalet 2023. Därefter väntas en fjärde del av studien avsluta den kombinerade Corist-studien.

Bolaget håller en telefonkonferens den 4 oktober klockan 10.00 om de övergripande resultaten.

Aktien rasade vid lunchtid på fredagen med 61 procent till cirka 2:39 kronor.