Studie publicerad i Heart stärker det diagnostiska värdet av Acarix CADScor System

2023-03-14 13:25:00

Acarix, ledande inom akustisk och AI-baserad hjärtdiagnostik, tillkännagav idag publiceringen av en ny studie i den ansedda vetenskapliga tidskriften Heart. Studien styrker användningen av CADScor®System för att utesluta kranskärlssjukdom hos lågriskpatienter med bröstsmärtor. Resultatet visar på potentialen att kunna minska behovet av ytterligare, onödiga kliniska utredningar i denna patientgrupp med nästan 50 %.

Den kliniska studien, publicerad i den vetenskapliga tidskriften Heart av Rasmussen et al, undersökte den diagnostiska prestandan hos Acarix CADScor System på 1 683 patienter som sökte vård för stabila bröstsymtom och som remitterades vidare till kranskärls-CT-angiografi. Studien utvärderade också potentialen hos CADScor System att minska andelen lågriskpatienter som genomgår onödiga hjärtutredningar baserat på enbart ESC-PTP-riktlinjer.

Studien visade att CADScor System kunde med mycket hög noggrannhet utesluta kranskärlssjukdom (CAD) i patientgruppen. Vidare visade studien att nästan hälften av patienterna (i gruppen ESC-PTP 5 % till ≤15 %) kunde omklassificeras till lägre risk, utan att öka prevalensen av obstruktiv CAD, och därmed kunna utredas med CADScor System istället med tydlig potential att kunna minska andel onödiga kliniska utredningar i allt större patientgrupper.

"Detta är ännu en mycket stark studie för Acarix som validerar vår AI-baserade teknologi och visar vilket värde den tillför hälso- och sjukvården. Möjligheten att omklassificera patienter till en lägre riskgrupp är kliniskt relevant och skapar förutsättningar för ökad penetration av CADScor System, vilket leder till snabbare patientutvärderingar, undvikande av onödiga tester och minskade kostnader för klinisk diagnostik”, kommenterar Helen Ljungdahl Round, Acarix VD.

"När man använder traditionella kliniska sannolikhetsmodeller, såsom ESC-PTP, kan patientgrupper med låg sannolikhet för kranskärlssjukdom vara kliniskt utmanande, både ur ett patientvolymperspektiv och ur ett kliniskt beslutsfattande perspektiv", kommenterade Docent Samuel Emil Schmidt, Acarix medgrundare och medförfattare av studien.
”Ett viktigt resultat i studien är att användningen av CADScor-systemet kan bringa klarhet i den stora mellanriskgruppen (5% till ≤15% ESC-PTP) och avgöra om patienten ska skickas hem eller hänvisas vidare ytterligare undersökningar.”

MFN