Studenter framför Kårhuset på Lunds Tekniska Högskola.

Studenter Studenternas redan tunna ekonomiska marginaler krymper ytterligare det kommande året. För många riskerar studiemedlet att inte ens täcka basutgifterna för boende, mat och allmänna levnadskostnader, enligt Länsförsäkringars beräkningar. 

Den genomsnittliga studenten går back knappt 1 500 kr, visar den uträkning som Länsförsäkringar genomfört som omfattar ett urval av studieorterna i landet (se tabell längre ned). I stora kommuner som Stockholm, Göteborg och Lund handlar det om betydligt högre belopp.

– Vår uträkning visar att trots att studiemedlet höjs äts höjningen upp av stigande utgifter för boende, mat och allmänna levnadskostnader. Studenter är en grupp som redan idag har det tufft ekonomiskt, men 2023 kommer det att bli ännu tuffare, säger Länsförsäkringars privatekonom Emma Persson i en kommentar. 

Bolagets uträkning bygger på att studenten äger en lägenhet på 25 kvadratmeter med en 85-procentig belåning. Även om studenter hyr bostaden räknar dock Länsförsäkringar med de flesta går back. 

Studiemedlet uppgår till 12 502 kr per månad vid fyra veckors heltidsstudier. Det utgörs dels av studielån, dels av studiebidrag från CSN.

– De krympande marginalerna gör att många studenter är beroende av ekonomisk hjälp av sin familj eller andra närstående eller av att arbeta extra, trots att heltidsstudier ska jämföras med heltidsarbete och att man därför inte ska behöva arbeta vid sidan av, säger Emma Persson, och fortsätter:

– Att jobba extra kan också sätta käppar i hjulet eftersom det finns en övre gräns för hur mycket du får ha i inkomst samtidigt som du har studiemedel. Har du bostadsbidrag som student kan det också försvinna om du jobbar för mycket.

En annan risk är att studierna drar ut på tiden på grund av extraarbetet och studenten senare får en stabil inkomst med pensionsavsättningar, tillägger Länsförsäkringars privatekonom.

Tabell: Studentens ekonomiska marginal varje månad i respektive studieort. Källa: Länsförsäkringar

Kommun Kvar att leva på
Karlshamn 472kr
Sundsvall 236kr
Piteå 203kr
Trollhättan 49kr
Skövde – 28 kr
Östersund – 137 kr
Borås – 259 kr
Skellefteå – 388 kr
Eskilstuna – 389 kr
Gävle – 392 kr
Västerås – 483 kr
Växjö – 618 kr
Luleå – 680 kr
Falun – 699 kr
Norrköping – 714 kr
Örebro – 752 kr
Helsingborg – 803 kr
Karlstad – 896 kr
Halmstad – 1 011 kr
Jönköping – 1 032 kr
Linköping – 1 110 kr
Umeå – 1 160 kr
Malmö – 1 272 kr
Uppsala – 1 685 kr
Lund – 1 892 kr
Göteborg – 2 497 kr
Stockholm – 5 021 kr
Sundbyberg – 6 050 kr
Solna – 6 205 kr

 

Fotnot: Uträkningen baseras på ett genomsnittligt pris per kvadrat i november (Mäklarstatistk) med en lånegrad på 85 procent för en lägenhet på 25 kvadrat. Även om studenten hyr sin bostad räknar Länsförsäkringar med att de flesta går back. Amortering med 3 procent och en avgift på 1 700 kronor per månad. Levnadskostnaderna är tagna från Konsumentverket 2023. Studielån och bidrag på 12 052 kronor per månad.