STRAX: RÖRELSERESULTATET BLEV 0,3 MLN EUR 3 KV (1,3)

2022-11-24 09:02:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strax, som säljer mobila tillbehör, redovisar ett rörelseresultat på 0,3 miljoner euro (1,3) för det tredje kvartalet 2022.

Ebitda-resultatet under kvartalet uppgick till 0,9 miljoner euro (1,7).

Nettoomsättningen uppgick till 22,2 miljoner euro (23,2).

Flera makroekonomiska faktorer, såsom högre inflation, starkare dollar och minskad köpkraft hos konsumenter, påverkade Strax negativt i kvartalet.Direkt-SE