STRAX: FÖRVÄNTAR SIG FORTSATT ORGANISK TILLVÄXT

2022-11-24 09:05:11

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Strax, som säljer mobila tillbehör, planerar att med förbehåll för lönsamhet investera i e-handelsförsäljningskanaler, genom indirekta kanaler, direkta varumärkes-webbplatser och marknadsplatser.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.

Strax förväntar sig en fortsatt organisk tillväxt, framför allt genom egna varumärken. Bolaget förväntar sig att onlineförsäljningen kommer att få en stark tillväxt, från en relativt liten andel till 20–30 procent av försäljningen genom e-handel under 2025.

Bolaget ska också spela en aktiv roll i den pågående konsolideringsprocessen genom förvärv, avyttringar och partnerskap samtidigt som branschen konsoliderar sig, skriver Strax. Den generella nedgången i efterfrågan på mobiltillbehör som orsakats av pandemin, förväntas fortsätta under 2022 men inte påverka bolagets medel- och långsiktiga förväntningar för produktområdet, heter det.Direkt-SE