I annonssamarbete med INVESCO

ANNONS Invescos chefsstrateg Paul Jackson ser att ekonomin går från kontraktion till återhämtning under 2023 och stuvar om i den strategiska tillgångsallokeringen.

Efter ett 2022 som varit minst sagt utmanande för risktillgångar finns det anledning att vara försiktigt optimistisk inför nästa år. Det menar Invescos chefsstrateg Paul Jackson som intar en mindre defensiv hållning i sin modellportfölj.

”Vårt huvudscenario är att marknaden går från kontraktion till återhämtning under 2023. Detta mot bakgrund av att centralbankernas räntehöjningar avtar och når vägs ände i mitten på året i takt med att inflationen sjunker”, säger strategen som justerat sin modellportfölj för att reflektera detta.

Allokeringen till statsobligationer minskas till förmån för högavkastande obligationer samtidigt som Jackson väljer att inte längre hålla kassa och istället ersätta denna med en defensiv position i guld.

Inom aktier menar strategen att det finns anledning att titta på procykliska sektorer i takt med att marknaden skiftar fokus mot återhämtning. Han menar också att Japan, Kina och tillväxtmarknader är att föredra från ett geografiskt perspektiv.

”Vi har föredragit defensiva sektorer inom aktier såsom stapelvaror och hälsovård under kontraktionen, men vi förutser ett skifte mot procykliska sektorer som konsumentprodukter under inledningen av 2023. Våra värderingsmodeller pekar också på att tillväxtmarknader är att föredra.”

”Kina ser väldigt lågt värderat ut och har tekniskt redan varit i recession. Eftersom Kina inte har problem med inflationen har också centralbanken och regeringen möjlighet att stimulera ekonomin. Kina har även varit hårt drabbat av nedstängningar i spåren av covid-19, vilket vi tror upphör under nästa år”.

Jackson ser vidare framför sig att den dollarstyrka som varit framträdande under 2022 kommer att avta under 2023, vilket han menar gynnar tillväxtmarknader och råvaror. Men inom råvaror menar han att det råder höga värderingar på många håll, bland annat efter årets kraftiga ökningar i energipriser och strategen tror att industrimetaller kan vara vägen framåt.

Den största risken under 2023 menar Jackson är att inflationen förblir på höga nivåer under hela året, vilket tvingar centralbanker till fortsatta räntehöjningar. Samtidigt höjer han ett varnande finger för den geopolitiska situationen som kan orsaka nya osäkerheter och skapa ett fortsatt negativt sentiment för risktillgångar.

Detta är en annons från Invesco och ska inte tolkas som redaktionellt material från Privata Affärer.