Börsen Sommarrallyt övertygar inte och de snabba rörelserna på börsen bekräftar snarare att osäkerheten består. Det menar Swedbanks strategichef Mattias Isakson. Banken behåller därför neutral allokering för aktier i augustistrategin.

”Vi är inte övertygade om varaktigheten i detta och ser det mer som ett lättnadsrally som dragit nytta av de kortsiktiga möjligheterna vi såg framför oss. Nu är risken snarare att de mer långsiktiga riskerna åter igen tar över förarsätet”, skriver Mattias Isakson i strategirapporten som publicerats på Swedbanks placeringssajt Aktiellt. 

Han konstaterar att vi nu befinner oss i ett läge där frågan är om svaga eller starka ekonomiska siffror är bra eller dåligt för utvecklingen.

”Å ena sidan ger starka siffror centralbankerna ännu mer utrymme för höjningar – vilket inte är stödjande – men å andra sidan är svaga siffror tecken på ekonomisk avmattning – vilket inte heller är bra. Besvärligt läge blir slutsatsen”, skriver han.

Eftersom osäkerheten tycks bestå är en neutral allokering att föredra.

”Kampen om marknadens uppmärksamhet mellan inflation å ena sidan, recession å den andra är långt ifrån avgjord. Det är förstås alldeles för tidigt att blåsa av inflations- och räntelarmet; från centralbankerna hörs inte heller mycket som ger anledning till det”, skriver Isakson som förväntar sig en obeslutsam aktiemarknad där inkommande aktivitetsdata och centralbankskommunikation sätter mycket av agendan.

Bland regioner föredrar Swedbank fortsatt USA och behåller övervikten. Däremot rekommenderas undervikt i Europa.