Placera De kraftiga börsfallen i måndags över hela världen sattes igång av krisen i det börsnoterade kinesiska fastighetsbolaget Evergrande. Som investerare är det viktigt att du inte låter händelserna kring Evergrande störa din långsiktiga strategi, anser Danske Banks investeringsstrateg i Köpenhamn, Lars Skovgaard Andersen, i en artikel på bankens danska hemsida.

Evergrandes problem som fått världens börser att skaka är den kraftiga skuldsättningen, och oförmågan att betala gäldenärerna. Uppskattningsvis uppgår skulderna till 300 miljarder dollar, men likviditeten räcker inte till för bolaget som inte kan betala sina gäldenärer.

Investerare över hela världen är just nu rädda för att Evergrande ska bli ett nytt Lehman Brothers, som i och med kollapsen 2008 fick finanskrisen att accelerera. Ett konkursande Evergrand är ”ett skräckscenario” som sprider sig som ringar på vattnet, enligt Skovgaard Andersen.

”Delar inte oron”

Men Danske Bank delar inte oron för att vi är på väg in i ett nytt Lehman Brothers-scenario. Det finns flera orsaker till det, varav den första är att Evergrande i huvudsak endast har kinesiska ägare handelspartners till skillnad från Lehman Brothers mer globala struktur.

Ett annat skäl till att Evergrande inte påverkar de internationella finansmarknaderna lika mycket som Lehman Brothers gjorde, är att centralbankerna i den utvecklade världen är beredda att ”gå mycket långt” för att avvärja ett sådant hot.

Lars Skovgaard Andersen säger också att Danske Bank förväntar sig att de kinesiska myndigheterna förr eller senare stoppar hela utvecklingen kring Evergrande om den riskerar att skada den kinesiska ekonomin.

”Kan snabbt vända till det bättre”

Skovgaard Andersen ger därför sina kunder rådet att hålla fast vid sin långsiktiga investeringsstrategi, särskilt om portföljen är ”välbalanserad” och har en god riskspridning.

Situationen kring det kinesiska fastighetsbolaget kan förvärras, innan det blir bättre, men motsatsen kan också inträffa, att utvecklingen mycket snabbt vänder till det bättre.

Som investerare är det mycket svårt att navigera i farvatten som detta, och man kan snabbt bränna fingrarna om man säljer ut sina aktier, samtidigt som saker och ting snabbt utvecklar sig till det bättre, menar Lars Skovgard Andersen.

Danske Bank har just nu i sina modellportföljer en ”moderat övervikt i aktier” jämfört med vad banken förväntar sig att ha på längre sikt.