Placera I värsta fall är vi på väg mot en recession, även om det inte behöver bli så. Men om den är på väg är det ett klokt beslut att fylla portföljen med ”kvalitetsaktier”. Det skriver Danske Banks investeringsstrateg i Köpenhamn, Lars Skovgaard Andersen, i en artikel på bankens danska hemsida.

Den danske investeringsstrategen anser att vi just nu befinner oss i en ekonomisk fas där det är viktigt att fokusera på ”kvalitetsaktier”, som han beskriver som ”mer robusta” än andra, även om inte heller de är ”immuna” mot starka rörelser på marknaderna.

Rubriker om högre råvarupriser eller ryska hot om allt från kärnvapen till stängda gaskranar har i princip blivit vardagsmat i nyhetsrapporteringen, menar Lars Skovgaard Andersen.

”Råder investerare till neutral aktievikt”

Lägg därtill en skyhög inflation, fortsatta nedstängningar i Kina och räntehöjande centralbanker är det inte konstigt att aktiemarknaden faller i år. När vi då samtidigt befinner oss i en sencyklisk fas i konjunkturen då tillväxten avtar, hotar i värsta fall en recession vid horisonten, skriver han.

”Men enligt vår uppfattning betyder det inte att du ska avhålla dig från aktier just nu. På Danske Bank råder vi investerare att ha en neutral vikt i aktier, det vill säga samma andel aktier i sina portföljer som de förväntar sig att ha på längre sikt”, skriver Lars Skovgaard Andersen och tillägger att banken tror på en positiv avkastning av aktier under resterande del av året, men tillstår samtidigt att ”risken är betydande”.

Investeringarna ska alltså från och med nu göras i ”robusta kvalitetsaktier”, menar Danske Bank. ”Kvalitetsaktier” är ett överordnat begrepp, förklarar han, för bolag som kännetecknas av en stabil tillväxt i intjäningen och en hög avkastning på det egna kapitalet.

”Solida fundament och affärsmodeller”

”Historiskt har denna typ av aktier i snitt klarat sig bättre än aktiemarknaden generellt i den sencykliska konjunkturfasen. Detsamma gäller för övrigt även i perioder med recession”, skriver han. Ett väsentligt skäl att dessa aktier klarar sig bättre är att de har ”solida ekonomiska fundament” och ”solida affärsmodeller”, som är grunden för att de kunnat bygga upp en ”stark pricing power”, det vill säga har förmågan att höja sina priser.

Lars Skovgaard Andersen ger också några exempel på kvalitetsaktier, till exempel Apple, Microsoft, Nvidia och Alphabet i techsektorn. Några andra bolag finns i hälsovårdssektorn, som Johnson & Johnson och United Health Group.