Placera Det mesta av ränteuppgångarna ligger nu bakom oss vilket gör att det nu finns klart bättre potential på räntemarknaderna än tidigare. Söderberg & Partners lyfter därför betyget för räntemarknaden ett snäpp. 

Det är i Söderberg & Partners färska upplaga av den taktiska allokeringsindikatorn som räntor höjs ett steg från orange till neutral.

– Vi bedömer att det mesta av ränteuppgången nu förmodligen ligger bakom oss. Det skapar klart bättre avkastningspotential inom hela räntemarknaden framöver och vi väljer att lyfta betyget för räntor ytterligare ett steg till neutralt, säger Söderberg & Partners seniorstrateg Marcus Tengvall.

Inom räntor är det främst ett segment som lockar.

– Inom räntor föredrar vi fortsatt exponering mot High Yield, företagsobligationer med högre risk, över andra segment. Efter årets kraftiga uppgångar i både underliggande räntor samt kreditspreadar är räntenivån inom global High Yield intressant, säger Marcus Tengvall.

När det gäller aktier så behåller Söderberg & Partners betyget grönt för nordiska aktier medan globala aktier ligger kvar på ett neutralt betyg.

–Efter sommaren valde vi att sänka betyget för globala aktier till neutralt. Vår bedömning inför hösten var att en eventuell dollarförsvagning skulle gynna den pressade nordiska marknaden mer än den globala. Det har fallit ut väl och vi kvarstår med den strategin, säger Marcus Tengvall.

Samtidigt dras betyget för alternativa investeringar ned ett snäpp, från neutral till orange.

– I en högre räntemiljö blir den potentiella extra avkastningen man kan få från alternativa investeringar mindre värd ur ett relativperspektiv. Vi väljer därför att sänka betyget för alternativa investeringar till orange, säger Marcus Tengvall.