Börsen Fortsatt osäkerhet, men ljusglimtar syns vid horisonten i form av avmattning i inflationstakten och i räntehöjningarna. Det är slutsatsen i den senaste strategirapporten från Söderberg & Partners där bolaget blir mer defensiva genom att sänka betyget för material- och industrisektorerna.

– Blickar vi ut över 2023 bedömer vi att mycket av fjolårets osäkerhet kommer bestå, men att förutsättningarna för de finansiella marknaderna kommer se något annorlunda ut. Det som skiljer 2023 från 2022 är bland annat att vi har nått toppen av inflationstakten i USA, viket innebär att slutet på räntehöjningarna närmar sig. Det är positivt då det minskar den ränte- och inflationsoro som präglade börserna i fjol, säger Marcus Tengvall, investeringsstrateg på Söderberg & Partners och en av författarna till strategirapporten.

Men osäkerheten på marknaden består och det kan bli en stökig vår.

–Den senaste tidens svaghetstecken i den globala ekonomi är oroande givet effekterna det kan ha på bolagsvinsterna. Våren kommer med hög sannolikhet präglas av en fortsatt osäkerhet, vilket bör avspegla sig i volatila börser, säger Marcus Tengvall.

På lite längre sikt har han däremot en försiktigt positiv börssyn.

– Tills vi närmar oss räntetoppen i USA väntar vi oss en mer modest utveckling på världens börser Helåret 2023 har däremot alla möjligheter att leverera en positiv årsavkastning, men det kräver att vi får en mjuklandning av den globala ekonomin och centralbanker som tar ett steg tillbaka, säger Tengvall.

Med tanke på den osäkerhet som vi står inför tycker han att det är för tidigt att satsa fullt ut på aktier. 

– Vi behåller därför en neutral allokering till globala aktier, säger Tengvall och fortsätter:

– Vi ser bättre avkastningspotential på de nordiska börserna. Det passar väl in med vår vy om en försvagad dollar under året. Sett till historiken är det dessutom sällan som Stockholmbörsen faller två år i rad. Självklart finns undantag, men historiken ger oss trots allt anledning att vara försiktigt positiva inför 2023, säger Tengvall.

Även USA får grönt betyg.

– Likt globala börser pressades amerikanska aktier av Feds kraftiga räntehöjningar under 2022. Framförallt var det högt värderade tillväxtbolag som drabbades hårt när räntorna steg. Blickar vi ut över 2023 väntar vi oss som sagt fallande räntor, vilket bör gynna den amerikanska aktiemarknaden. Detta då sektorkompositionen ser ut som den gör med mycket tillväxtorienterade snarare än värdeorienterade bolag. Amerikanska index har dessutom en stor IT och hälsovårdssektor, två branscher vi anser har goda möjligheter att prestera väl under 2023, säger Tengvall.

Men efter årets starka inledning och den konjunkturella svaghet vi står inför gör Söderberg & Partners en del förändringar i sektorallokeringen och blir något mer defensiva.

– Vi blir något mer defensiva i vår exponering genom att material- och industrisektorn får sänkta betyg samtidigt som vi lyfter kommunikationstjänster och dagligvaror, säger Marcus Tengvall.

Tabell: Söderberg & Partners allokeringstabell

sp-allokeringsindikator-jan-2023