Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Inflation USA:s inflation sjönk i linje med analytikernas prognoser i februari och tisdagens siffror lättar trycket på centralbanken Federal Reserve, enligt Danske Bank-strategen Maria Landeborn. Samtidigt flaggar hon för att ränteförväntningarna på marknaden kan ha sjunkit överdrivet mycket efter bankkrisen i USA. 

Tisdagens amerikanska inflationsrapport för februari var glädjande läsning för centralbanken Federal Reserve, Fed. Den allmänna inflationen föll till 6 procent på årsbasis från 6,4 procent i januari. 

Kärninflationen sjönk i sin tur till 5,5 procent i årstakt jämfört med utfallet på 5,7 procent föregående månad. Börserna stiger på bred front i både Europa och USA under tisdagseftermiddagen. 

Siffrorna var med ett undantag i linje med analytikernas prognoser, enligt Bloombergs sammanställning. Uppgången för kärninflationen på månadsbasis, som uppgick till 0,5 procent, var en tiondels procentenhet högre än väntat. 

– Det förändrar inte bilden i någon större utsträckning utan siffrorna visar att inflationen går i rätt riktning. Kärninflationen är trögare att få ned, men det vet vi om, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

– Att inflationssiffrorna inte bjöd på negativa överraskningar ökar handlingsutrymmet för Fed, vilket är positivt med tanke på stressnivån vi sett på marknaden under de senaste dagarna, tillägger hon. 

Strategen syftar naturligtvis på krisen i den amerikanska banksektorn efter att nischbankerna SVB och Signature Bank kollapsade i förra veckan. Den federala myndigheten FDIC, som ansvarar för USA:s motsvarighet till insättningsgarantin, har tagit över kontrollen av bankerna. 

Innan förra veckans händelser ansågs tisdagens inflationsrapport vara bland de mest tongivande underlagen inför Feds räntebesked den 22 mars. Bankkrascherna har dock gett upphov till stor oro på finansmarknaden och lett till att ränteförväntingarna sjunkit ordentligt. 

Exempelvis tror nu Goldman Sachs att Fed lämnar räntan oförändrad. Tidigare räknade bankens analytiker med en höjning på 25 punkter, eller 0,25 procentenheter. 

På måndagskvällen prisade marknaden in ytterligare en höjning av styrräntan i USA på 25 punkter till 5 procent följt av sänkningar med en hel procentenhet innan årsskiftet. 

Det kan jämföras med den tidigare prognosen, innan krisen i den amerikanska banksektorn, om en räntetopp på 6 procent och inga sänkningar under 2023. 

– Förväntningarna på Fed kollapsade under måndagen, men det är nischbanker som fått problem och får vi inte några spridningseffekter till större amerikanska banker, som vi anser vara osannolikt, var den omprisningen kraftigt överdriven, säger Maria Landeborn. 

Strategen påpekar att marknadsräntorna stiger under tisdagen, vilket signalerar att marknaden verkar omvärdera den optimistiska ränteprognosen.

Strategen påpekar att marknadsräntorna stiger under tisdagen, vilket signalerar att investerarna verkar omvärdera den optimistiska ränteprognosen.

– Vi tror att Fed höjer styrräntan med 25 punkter vid nästa möte. Men de avstår nog från att öka höjningstakten till 50 punkter, säger Maria Landeborn.

Inflationen fortsatte nedåt i februari, lönerna stiger inte längre i samma omfattning som tidigare och den förhöjda marknadsoron efter bankkrascherna i USA är de främsta skälen till det, enligt strategen. 

Vad tror ni om börsutvecklingen den närmaste tiden?
– Vi tror att det kommer att vara turbulent i väntan på mer klarhet kring om det finns fler banker som har problem. Det är något som alla håller ögonen på just nu. Vi bör veta mer om det inom kort.