Inflation Den amerikanska inflationsrapporten för december får ett blandat mottagande på börserna. Siffrorna var i linje med förhandstipsen, men under huven finns det oroande tecken, enligt Danske Bank-strategen Maria Landeborn.

Torsdagens höjdpunkt var den amerikanska inflationsrapporten för december. Kärninflationen som bortser från energi- och livsmedelspriser ökade som väntat med 0,3 procent jämfört med föregående månad och uppgick till 5,7 procent på årsbasis.

Den totala inflationen sjönk något överraskande med 0,1 procent jämfört med november och landade på 6,5 procent i årstakt. Analytikerna hade räknat med en oförändrad inflationstakt på månadsbasis. 

Inflationsrapporten fick ett blandat mottagande på aktiemarknaderna. Vid 15.30-tiden stiger Stockholmsbörsen över 1 procent medan USA-börserna öppnar under nollstrecket.

– Energi- och matpriserna ökar inte längre lika snabbt som tidigare och priset på begagnade bilar sjönk. Däremot ökade hyrorna, som är en trögrörlig komponent, vilket är oroande. När hyrorna väl börjar stiga brukar de vara svåra att få ned igen, säger Maria Landeborn, senior strateg på Danske Bank.

Även om månadsökningen på 0,3 procent när det gäller kärninflation var förväntad är det fortfarande ”lite väl mycket”, tillägger Maria Landeborn. 

– Samtidigt är det är helt klart ett steg i rätt riktning, men det är en fortsatt en lång väg kvar till 2 procent, säger hon och syftar på centralbanken Federal Reserves inflationsmål. 

Den dominerande uppfattningen på marknaden är att Federal Reserve höjer styrräntan med ytterligare 0,25 procentenheter vid nästa sammanträde i februari.

Men förväntningarna är för lågt ställda, bedömer Danske Bank som tror på en höjning med 0,5 procentenheter. 

– Dels har Fed en bit kvar till den räntenivå som man gett prognoser om, dels tror jag att man gärna dämpar det starka marknadssentimentet som vi har sett den senaste tiden, säger Maria Landeborn, och fortsätter:

– En för stor optimism riskerar att leda till nya inflationsimpulser och det vill Fed undvika.

Mötesprotokollet efter centralbankens förra sammanträde i december visade att ledamöterna inte vill sänka räntan under det kommande året. 

Har marknaden prisat in ett sådant scenario?
– Nej, det har den inte gjort. Marknaden i stort räknar med att räntan ska sänkas innan året är slut, men det ser vi som osannolikt.

Vid sidan av inflationen håller Federal Reserve ett vaksamt öga på den amerikanska arbetsmarknaden, poängterar Maria Landeborn. 

– Arbetslösheten är fortsatt låg och arbetsmarknaden har ännu inte kyls ned. Visserligen var löneökningarna något lägre än förväntat i december, men det handlar fortfarande om en ökning på nästan 5 procent i årstakt och då finns risken att inflationen biter sig fast på ungefär samma nivå, säger hon.