Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg, Danske Bank, Köpenhamn.

Placera När faller börsen? Investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen på Danske Bank i Köpenhamn har fått många frågor från investerande kunder i banken. En av de mer frekventa just nu är hur länge börsen kan öka? Svaret är något förvånande, och kan sammanfattas som att det sannolikt inte blir någon rekyl nedåt.

Lars Skovgaard Andersen är optimist, trots att kursökningarna varit omfattande under det senaste halvåret, och trots att banken ser en ökad risk för nedgång framöver.

Det påverkar hittills inte rekommendationerna, utan Danske Bank håller en ”moderat övervikt i aktier”.

Coronaviruset har påverkat aktiemarknaden på ett sätt som inte var riktigt förutsägbart i mars 2020, vid utbrottet av pandemin. Globala aktier har ökat cirka 90 procent sedan dess, och under den 18 månader långa perioden har vi bara haft ett enda fall på mer än 5 procent.

”Aktier ger bästa avkastningen”

”Självklart har det funnits andra perioder med mindre fall, men totalt sett har det handlat om mycket stora stigningar det senaste halvåret. Någon gång kommer det en motreaktion, och det kan mycket väl bli inom några månader, säger Lars Skovgaard Andersson i en intervju på Danske Banks danska hemsida.

Trots risken för en fallande börs framöver förväntar han sig att det är aktier som ger den bästa avkastningen det kommande året. På frågan varför han ser en ökad risk för ett bakslag på aktiemarknaden framöver, svarar han att det är ”helt normalt, att från tid till annan, kommer det större eller mindre börsnedgångar. Han ser det som mer märkligt att det under en lång period inte har varit ett rejält fall.

”Avstå från att köpa och sälja”

Även om Danske Bank ser risken för ett börsfall, tror banken att det är aktier som ger den bästa avkastningen under det kommande året. Alternativet till aktier är obligationer, som även fortsättningsvis lär ge en ytterst ”beskedlig avkastning”. För investerare som söker en ”förnuftig avkastning” finns det just inga alternativ till aktier, menar Skovgaard Andersen.

Det centrala budskapet till bankens kunder är att de placerare som är långsiktiga gör bäst i att behålla sina investeringar, och avstå från att sälja och köpa.

”Det är en riskabel och kortsiktig strategi att sälja aktier nu i hopp om att kunna köpa tillbaka dem billigare senare”, säger Lars Skovgaard Andersen.