Lars Skovgaard Andersen, investeringsstrateg, Danske Bank, Köpenhamn.

Placera Elfordonsomställningen är en revolution med enorm potential under de kommande åren. Den kloke investeraren bygger en bred exponering mot detta tema i stället för att försöka hitta ”nålen i höstacken”, anser Danske Banks investeringsstrateg i Köpenhamn, Lars Skovgaard Andersen.

Alla har vi väl varit med om att fråga om någon kan låna ut en mobilladdare, skriver Lars Skovgaard Andersen på Danske Banks danska hemsida. ”Om vi inte har ström till mobilerna, är det som att världen bryter ihop”, skriver han.

Poängen i resonemanget är att det inte bara är mobilladdare vi kommer att leta efter i den nära framtiden. När allt fler elbilar kör omkring på vägarna ökar behovet av ”ett nätverk av laddare”. Prognoserna just nu om elbilarnas framfart inom några få år kommer att kräva mycket stora investeringar i olika ”nätverk för elbilsladdning”, bland många andra behov.

”Snabb expansion”

”Vi har alltså nu tagit det första viktiga steget när det gäller elbilar. Det finns i dag fungerande elbilar som vi gillar att köra, och som fungerar. Tesla gjorde det coolt att köra elbil, och nu väller det fram modeller från andra biltillverkare”, skriver Lars Skovgaard Andersen.

Han menar att vi har blivit grönare i hjärtat, och i takt med att priserna på elbilar samtidigt faller, är det lätt att övertygas om att vissa modeller ligger före andra i utvecklingen.

Nu finns ungefär 3,6 miljoner elfordon i Europa, en fördubbling jämfört med före coronapandemin. Enligt Bloomberg förväntas antalet elfordon vara 160 miljoner år 2040, en ökning på 50 procent i förhållande till förväntningarna för bara ett år sedan.

”Bred exponering”

Den som anser att omställningen till elforden är intressant, råder Lars Skovgaard Andersen att investera i detta tema, helst genom en fond som kan ge en bred exponering mot många bolag.

Det finns en hake, menar han, i detta utvecklingstema. Massiva investeringar krävs, i hela infrastrukturen. Det kommer inte att räcka med att det finns laddare på de stora parkeringsplatserna, utan vi kommer att själva vilja bestämma när bilen ska laddas. Det innebär att efterfrågan på privata laddningsmöjligheter ökar. Enligt en rapport från Bank of America Merrill Lynch, som Lars Skovgaard Andersen refererar, kommer det att behövas 30 miljoner privata billaddare, varav 60 procent av dem efterfrågas i Europa.

Men laddningen är bara en av tillväxtmöjligheterna i elbilsutvecklingen. Omställningen är mycket stor och kräver till exempel även ökad elproduktion, betydligt ökade möjligheter till elöverföring, samt en hel del nya komponenter i elbilarna jämfört med vad som behövts i bensindrivna bilar, till exempel en hel rad av nya it-lösningar och nya komponenter.

”De största vinnarna kan vara okända”

De största vinnarna på elbilstrenden skulle kunna vara helt okända i dag, menar Lars Skovgaard Andersen. För oss som investerare är det svårt att tidigt identifiera vilka bolag som drar nytta av och tjänar på utvecklingen.

Ett exempel han använder är från slutet av 90-talet då många drömde om att kunna gå ut på internet med mobilen. Då fanns det många heta bolag som satsade stort på den trenden, men några av de verkliga vinnarna var okända från början.

Så kan det faktiskt vara även nu, menar Danske Banks investeringsstrateg, som manar till att inte välja enskilda bolag, utan att se till helheten, då elbilsutvecklingen fortfarande befinner sig alldeles i sin linda.

Investera därför i en fond, om du är intresserad, i stället för att välja ut och satsa på de aktier du tror kommer att vara framgångsrika. Eller som han uttrycker det: 

”Satsa på hela höstacken i stället för att plocka ut guldkornen du hittar”.