Gästkrönika ”You’re on Your Own” är titeln på årets andra strategirapport från Söderberg & Partners. Den är tänkt att återspegla det faktum att tiden med extremt låga räntor nu är förbi och börserna får klara sig på egen hand när centralbankernas stödåtgärder minskar, skriver Söderberg & Partners Marcus Tengvall i en gästkrönika.

Med Rysslands invasion av Ukraina, kraftigt stigande råvarupriser och den högsta inflationstakten sedan 80-talet så är det inte konstigt att tillväxtförväntningarna har sjunkit rejält under året. Och finansmarknaderna har hängt med nedåt. Med en kombination av stigande räntor (fallande värden på ränteinvesteringar) och sjunkande aktiemarknader har det inte funnits många ställen att söka skydd under en osedvanligt turbulent period.

Allt är dock inte mörker utan den globala efterfrågan finns dock ändå där, vinstprognoserna för börsbolagen höjs och värderingarna har snabbt blivit attraktiva. Förhoppningar om fallande inflationstakt framöver och lite mindre skräck över vad centralbankerna kan tänkas hitta på, så finns det även positiva utsikter att ta fasta på. Bara inte centralbankerna förstör allt för snabbt.

Hur positionerar vi oss i detta nya investeringsklimat?

Att likviditeten minskar innebär däremot att vi går tillbaka till ett normalläge där aktiers kursutveckling drivs av vinsttillväxten snarare än centralbankernas stödåtgärder. Det kommer göra det svårare för bolag som värdesätts på förhoppningar om framtida vinster, snarare än nuvarande kassaflöden.

I rådande osäkra marknadsmiljö ser vi därför bättre förutsättningar för bolag med starka kassaflöden och återkommande intäkter. Högre räntor och dyrare insatsvaror ställer högre krav på bolagens förmåga att höja priserna för att försvara marginalerna. En dominerande position med förutsättningar att höja priserna när inflationen stiger och på så sätt behålla lönsamhet på höga nivåer kommer vara viktigt framöver. Därför kommer kvalitetsaspekterna hamna mer i fokus än tidigare.

Vi gör flera förändringar i aktiestrategin där vi sänker betyget för tillväxtmarknaderna till förmån för Asien/Stillahavet. Utmaningarna är stora för den kinesiska ekonomin, där coronarestriktioner skapar hinder för den ekonomiska aktiviteten. Tills vi ser lättnader kring Kinas nedstängningar bedömer vi att de negativa effekterna väger tyngre än de positiva från Kinas stimulanser. Därför tar vi ned betyget från ljusgrönt till neutralt för tillväxtmarknaderna.

Samtidigt lyfter vi betyget för Asien/Stillahavet från orange till neutralt på grund av dess mer värdeinriktade karaktär. Japan står för cirka 70 procent av Asien/Stillahavet-index och klassas som något mer defensiv, vilket kan vara att föredra i dagens oroliga investeringsklimat.

Bland våra globala sektorer sänker vi betyget för bank- och finanssektorn till neutralt och höjer betyget för materialsektorn till ljusgrönt. En flackare räntekurva påverkar bankernas intjäning negativt samtidigt som bristsituationen för många råvaror är ett faktum med bojkotten mot Ryssland. Genom våra förändringar behåller vi en bred sektorexponering, vilket är att föredra i en mognare fas av konjunkturen.

Av: Marcus Tengvall, investeringsstrateg Söderberg & Partners